Close button

Besticket

Gå till innehållet »

0,00 kr
bestick
20

Pott 20 bestick

Gratis leverans på Pott 20 Bestick
"POTT 20" är en modern designklassiker från år 1952, som designern Paul Voss då tänkte inte skulle gå att sälja, men idag är "POTT 20" ett mycket populärt och uppskattat bestick av alla designkännare.

Pott 20 bestick

Checkout table Checkout logo