Close button

Besticket

Gå till innehållet »

0,00 kr
bestick

Borddukning
Vid speciella tillfällen kan det vara nödvändigt att få till den perfekta borddukningen. I denna text kan du läsa om hur besticken ska placeras för att få till den traditionella dukningen. Dessutom kan du även hitta tips och tricks för en mer modern dukning.

Traditionell borddukning
En traditionell dukning består av tre huvuddelar: kniv, gaffel och sked. Förutom det kan det även tillsättas ytterligare tre delar såsom fiskbestick, gafflar, dessert eller liknande, efter behov.

Bestickets placering
Gaffeln ska alltid placeras till vänster, och kniven samt skeden till höger av tallriken. Man börjar alltid med det yttersta besticket för den första rätten. För de resterna rätterna arbetar man sig in mot tallriken.


Gaffeln placeras alltid med tänderna bort från bordet. Kniven bör, av estetiska skäl, alltid ligga med bladet mot tallriken.

Dessertbestick placeras alltid ovanför tallriken. Om det ska placeras flera typer av dessertbestick vid en borddukning, används samma princip som tidigare nämnts; alltid med början från utsidan.

Nya trender
Den traditionella dukningen har ändrats genom åren. Den nya trenden är att duka med endast kniv och en gaffel. Borddukning behöver inte längre följa traditionerna, och det är därför tillåtet att ändra på hur dukningen ska se ut efter sina egna behov. Detta bidrar till att borddukningen blir mer flexibel, funktionell och personlig.

Checkout table Checkout logo